Gumisie


Drukuj

 

 

Wszystkie aktualne informacje,zdjęcia i filmy znajdzieciePaństwo na profiluspołecznościowym przedszkola:


https://www.facebook.com/Przedszkole-Samorz%C4%85dowe-nr-50-w-Bia%C5%82ymstoku-414242905432346/

 

 

Treści programowe na miesiąc marzec

w grupie III

 

TEMAT TYGODNIA: : TAJEMNICE ZAMKÓW

Dziecko:

• ogląda albumy przedstawiające Zamek Królewski na Wawelu i wypowiada się na temat ilustracji

• zna nazwy miast, które były stolicą Polski

• wie, że stolicą Polski jest Warszawa

• wykonuje podstawowe kroki i figury krakowiaka

• zna znak graficzny litery z, Z , rozpoznaje małą i wielką literę z, Z

• układa modele wyrazów z kartoników

• doskonali umiejętność porównywania w zakresie 10

 

TEMAT TYGODNIA: NASZE BAJKI

Dziecko:

• nazywa bohaterów znanych baśni

  • • potrafi skojarzyć bohaterów i tytuł baśni/bajki, w której występują

• określa znaczenie słowa księgarnia

• odgrywa role w zabawie dydaktycznej

• wypowiada się na temat ilustracji

• dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej

• zna znak graficzny litery w, W

• rozpoznaje małą i wielką literę w, W

•bawi się używając znaków <, >, =:

 

TEMAT TYGODNIA: WIOSNA TUŻ-TUŻ

Dziecko:

• liczy w zakresie 9, zna cyfry od 0 do 9

• porównuje obrazki i wyszukuje różnice

• rozróżnia stronę lewą i prawą

• wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

• wypowiada się na temat historyjki obrazkowej

• próbuje nadawać tytuł historyjce obrazkowej

• czyta proste teksty

• dokonuje analizy głoskowej wyrazów

• pisze samodzielnie litery, które są samogłoskami

 

TEMAT TYGODNIA: LUBIĘ KSIĄŻKI

Dziecko:

• dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

• zna znak graficzny litery r, R, rozpoznaje małą i wielką literę r, R

• układa modele wyrazów z kartoników

• wyszukuje i zaznacza wskazaną literę w tekście

• zna liczbę dwucyfrową 10

• wskazuje i tworzy zbiory o określonej liczbie elementów oraz je porównuje

• zapisuje liczbę 10 po śladzie

• określa strony: lewa, prawa

 

Styczeń 2019  

 

Temat tygodnia: KALENDARZ PEŁEN NIESPODZIANEK

 

• wykonuje cyfrę sensoryczną

• zna cyfrę 7

• liczy w zakresie 7

• wskazuje cechy charakterystyczne poszczególnych miesięcy

• śpiewa piosenkę

• dostrzega zmiany tempa i wysokości dźwięków

 

Temat tygodnia: Z BABCIĄ I DZIADKIEM

 

• wie, czym zajmuje się babcia

• konstruuje wypowiedź na temat babci

• wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

• przelicza w zakresie 8

• dodaje w zakresie 8, pomagając sobie liczeniem na zbiorach zastępczych

• wie, czym zajmuje się dziadek

• wie, jak się zachować w sytuacji zagrożenia i kogo prosić o pomoc

• wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

• dodaje i odejmuje w zakresie 8

• wykonuje prezenty z okazji Dnia Babci i Dziadka

• wykonuje literę sensoryczną B

• rozpoznaje literę b, B

 

Temat tygodnia: ZIMOWA POGODA

 

• uważnie obserwuje i pyta o niezrozumiałe fakty

• potrafi wykonać literę sensoryczną

• uczestniczy w zajęciach ruchowych, zabawach i grach

• konstruuje dłuższe wypowiedzi na podstawie historyjki obrazkowej

• rozpoznaje literę p, P

• wie, jakie warunki potrzebne są zwierzętom do rozwoju

• wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej

 

 

Temat tygodnia: ZIMOWE ZABAWY

 

• układa i czyta sylaby

• rozpoznaje literę n, N

• wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej

• pisze literę n, N po śladzie

• wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej

• czyta tekst wyrazowo-obrazkowy

• liczy w zakresie 8

• zna cyfry od 0 do 8 i tworzy z nich liczby

• myśli logicznie

• śpiewa 2. zwrotkę piosenki

• uczestniczy w zbiorowym tańcu „Polka tramblanka”Grudzień 2018

Tydzień I: Niedługo święta.

- zapoznanie z literą Y dużą i y małą, nauka pisowni litery

- rozwijanie umiejętności cięcia i składania papieru

- czytanie globalne wyrazów z głoską Y,y

- rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej

- umuzykalnianie dzieci

- rozwijanie umiejętności układania zdań z wyrazów

- kształtowanie twórczości plastycznej

- zapoznanie się z zapisem cyfrowym liczby 0

- kształtowanie mowy i myślenia

 

Tydzień II: Jesteśmy Mikołajami.

- kształtowanie aktywności fizycznej

- rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami

- dokonywanie analizy i syntezy głoskowej

-rozróżnianie dźwięków niskich i wysokich

- wprowadzenie i nauka pisowni liter C, c

- rozwijanie twórczości plastycznej

- zapoznanie z liczbą 5, przeliczanie w zakresie tej liczby

- wdrażanie do samodzielnego wykonywanie różnych czynności

 

Tydzień III: Zwyczaje Bożonarodzeniowe.

- poznawanie zwyczajów Bożonarodzeniowych

- rozwijanie ekspresji twórczej (kulinarnej, muzycznej i plastycznej)

- kształtowanie aktywności fizycznej

- zabawy z literą K,k – poznawanie litery, jej zapisu

- czytanie prostych wyrazów z liter poznanych dotychczas

- rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

- rozwijanie mowy i myślenia

 

Tydzień IV: Skarby ziemi.

- kształtowanie zgodnego współdziałania w grupie

- zapoznanie z liczbą 6, przeliczanie w zakresie tej liczby

- wprowadzenie i nauka pisowni liter G,g

- rozwianie mowy i myślenia

- kształtowanie uważnego słuchania oraz skupienia

- rozwijanie aktywności ruchowej

-poznawanie skarbów ziemi

 


Listopad

 

 

 

TEMAT TYGODNIA: Domy i domki 05-09.11.2018

 

Dziecko:

 

zna znak graficzny litery d, D

 

• rozpoznaje małą i wielką literę d, D

 

• wykonuje literę sensoryczną

 

• tworzy instrumentację tekstu literackiego z użyciem instrumentów perkusyjnych

 

• wie, czym jest projekt architektoniczny i go wykonuje

 

• współpracuje w zespole

 

• stosuje określenia: pierwszy z prawej/ lewej strony, pierwszy, licząc od lewej/prawej strony

 

 

 

 

 

TEMAT TYGODNIA: Z naszej przeszłości 12-16.11.2018

 

Dziecko:

 

zna nazwy miast Polski: Kraków, Warszawa, Gdańsk, poznaje zabytki miast Polski, składa obrazek z części, rozpoznaje i nazywa omówione litery

 

• opisuje herb Warszawy, wykleja herb kulkami z bibuły

 

• obserwuje przyrodę i wymienia cechy charakterystyczne dla jesieni

 

•zna pojęcie hymnu narodowego, śpiewa zwrotki i refren hymnu Polski

 

 

 

TEMAT TYGODNIA: Czyste powietrze 19-23.11.2018

 

 

 

Dziecko:

 

nazywa różne źródła dymów i przyczyny ich powstawania podczas obserwowania otoczenia (kominy, spaliny samochodowe..) rozumie szkodliwe działanie dymu dla zdrowia i przyrody

 

• śpiewa I zwrotkę piosenki „Dinek”, gra na trójkącie proste tematy rytmiczne,          

 

• rozumie potrzebę układania jadłospisów, potrafi wybrać produkty o dużej wartości odżywczej, nazywa potrawy i czyta globalnie nazwy

 

•porusza się krokiem poloneza po obwodzie koł,. rozróżnia metrum 2 i 3 dzielne.

 

 

 

TEMAT TYGODNIA: Ale kino 26-30.11.2018

 

Dziecko:

 

• zna znak graficzny litery e, E, rozpoznaje małą i wielką literę e, E, dokonuje analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów

 

• układa modele wyrazów z kartoników, wyszukuje i zaznacza w tekście literę e, E

 

• czyta proste wyrazy

 

• odczytuje cyfrę 4, podejmuje próby pisania cyfry 4, stosuje liczbę 4 w aspektach kardynalnym i porządkowym

 

• wskazuje zbiory czteroelementowe

 

 

 Październik

 

 

Tydzień I

Tydzień II

Temat: Już jesień

Temat: Dary jesieni.

- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt leśnych

- nauka piosenki „Jesienny pociąg”; zabawy przy piosence

- wprowadzenie i nauka pisowni litery „a, A”

- doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas wykonywania ćwiczeń porannych oraz gimnastycznych

- rozpoznawanie darów jesieni, struktury drzew, ich liści oraz owoców

- wprowadzenie liczby 1 i jej zapisu cyfrowego

- sylabizacja wyrazów oraz ich głoskowanie

-rozwijanie myślenia twórczego

- doskonalenie ekspresji twórczej

- aktywne uczestnictwo w zabawach partneralnych

- doskonalenie samodzielności

- wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie

- rozpoznawanie owoców z sadu i warzyw z ogrodu

-rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń grafomotorycznych

- wprowadzenie i nauka pisowni litery „u, U”

- rozwijanie mowy i myślenia

- dzielenie wyrazów na sylaby, wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej

- rozwijanie sprawności ruchowej

- wyróżnianie i tworzenie zbiorów według podanego warunku; porównywanie liczebności zbiorów

- rozwijanie zaangażowania w zdobywaniu nowych doświadczeń

- przestrzeganie norm i zasad przyjętych w grupie

Tydzień III

Tydzień IV

Temat: Zabawy z tatą.

Temat: Mama i ja.

- wprowadzenie i nauka pisowni litery „t, T”

- czytanie globalne wyrazów

- doskonalenie sylabizacji i głoskowania wyrazów

- kształtowanie aktywności fizycznej

- nauka prostego tańca grupowego

- rozróżnianie zbiorów oraz wskazywanie ich części wspólnej

- doskonalenie spostrzegawczości

- rozwijanie aktywności twórczej poprzez różne formy plastyczne

- wprowadzenie liczby 2 i jej zapisu cyfrowego

- aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, muzycznych, tanecznych, dydaktycznych, itp.

- utrwalenie figury geometrycznej: trójkąt

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu oraz na placu zabaw

- utrwalenie kształtu i pisowni poznanych liter

- wprowadzenie i nauka pisowni litery „m, M”

- kształtowanie umiejętności opisu i opowiadania

- wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych

- rozwijanie aktywnego uczestnictwa w zajęciach ruchowych

- utrwalenie stron: prawa, lewa

- doskonalenie umiejętności skupienia uwagi na danej czynności

- układanie wyrazów z poznanych liter

- kształtowanie umiejętności wykorzystanie muzyki w ekspresji twórczej oraz ruchowej

- aktywne obserwacje pogodowe; poznanie pracy pogodynki

- doskonalenie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej

- wyrażanie ekspresji muzycznej poprzez gry na instrumentach

 

 

 

 Wrzesień

 

TEMAT TYGODNIA: Moje przedszkole

Dziecko:

wspólnie śpiewa piosenkę „Trampolina”

• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

• orientuje się w schemacie własnego ciała

• używa pojęć: za mną, przede mną, z lewej strony, z prawej strony, ustala liczebność zbioru, przelicza elementy

 

TEMAT TYGODNIA: Pamiątki z wakacji

Dziecko:

• naśladuje odgłosy różnych środków lokomocji

• wygłasza z pamięci krótki tekst

• zna pojęcia: bliżej dalej, niżej wyżej

• uczestniczy w rozmowie na temat miejsc wakacyjnego wypoczynku

• dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów

 

TEMAT TYGODNIA: Światło czerwone, światło zielone

Dziecko:

• zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach

• wie, jak należy zachować się w środkach transportu publicznego

• współtworzy kącik: Bezpieczny przedszkolak

• słucha tekstu literackiego i wypowiada się na jego temat

• odgrywa rolę w zabawie parateatralnej

• używa pojęcia koło

• wykazuje płynność i dokładność ruchu rąk w trakcie ćwiczeń grafomotorycznych

• przelicza w zakresie własnych możliwości

 

TEMAT TYGODNIA: To ja

Dziecko:

• wskazuje na ilustracji rysunki, które w swojej nazwie mają głoskę o

• rozpoznaje literę O, o

• wykonuje literę sensoryczną

• posługuje się pojęciami cięższy, lżejszy

• potrafi wykorzystać materiał przyrodniczy do pracy plastycznej

• wyraża emocje poprzez dobór koloru