Publikacje nauczycieli
Drukuj
 W naszym przedszkolu realizujemy nowy program wychowania przedszkolnego "Dar zabawy"
 
"Dar zabawy"  to program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie koncepcji pedagogicznej niemieckiego pedagoga- Friedricha Froebla. Program adresowany jest do nauczycieli, terapeutów, rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.
 
Najważniejszą częścią programu stanowią zabawy edukacyjne, które maja podkreślać wspólnotę dorosłych i dzieci, a także zacieśniać więzy między nimi. Dzięki specjalnym przedmiotom- darom, wykorzystywanym w trakcie zabaw, dzieci nabywają nowych umiejętności, stają się istotami wszechstronnie uzdolnionymi.
 
Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. 
 
 
Friedrich Wilhelm Fröbel (Froebel) (ur. 21 kwietnia 1782 w Oberweißbach/Thür. Wald, zm. 21 czerwca 1852 w Marienthal) –niemiecki pedagog, teoretyk i czołowy kreator wychowania przedszkolnego o orientacji humanistycznej. Był twórcą pierwszego systemu wychowania przedszkolnego zwanego fröbizmem.

F. Froebel zainicjował w państwie pruskim zreformowany typ placówki edukacyjnej dla najmłodszych, określanej mianem ogrodu dziecięcego (Kindergarten). Chciał, by dzieci czuły się w nim, jak rośliny z troską pielęgnowane przez ogrodnika-wychowawcę i od najmłodszych lat uczyły się tam samodzielności myślenia oraz umiejętności współżycia z ludźmi. Za podstawową formę aktywności uważał zabawę, która winna prowadzić do wszechstronnego rozwoju i przygotowania do nauki[1].

Szczególną rolę w rozwoju dziecka Froebel przypisywał tzw. „darom”. Dzieci poprzez aktywny kontakt z podstawowymi formami, w zabawie miały odkrywać właściwości i strukturę owych podarków.

Wyróżniał trzy dary odpowiednie dla trzech okresów przedszkolnych (okres kuli, walca i sześcianu) w rozwoju dziecka:

  • I okres, w którym dzieci otrzymują piłkę jako kulę (do zabawy w ogródku)
  • II okres, dzieci otrzymują walec
  • III okres, dzieci otrzymują klocki jako sześcian

Dary te służą dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, działaniom tym towarzyszy śpiew, mówienie wierszyków czy opowiadań.

W opracowanej przez niemieckiego pedagoga koncepcji aktywności, duże znaczenie ma kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi "darami natury", bogactwami przyrody czy "darami ziemi". Pedagog upowszechniał ćwiczenia umysłu poprzez mówienie, śpiewanie, budzenie u dzieci wrażliwości zmysłowej poprzez badanie i porównywanie, poznawanie cech przedmiotów i zjawisk. W działaniach dzieci Froebel podkreślał rozwijanie uporczywości i umiejętności doprowadzania pracy do końca.

Karolina Zajkowska