Drukuj
 Godziny pracy oddziałów  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 Grupa I 6:30-16:30  6:30-16:30 6:30-16:30   6:30-16:30    6:30-16:30
 Grupa II 8:00-15:00  8:00-15:00  8:00-15:00 8:00-15:00  8:00-15:00 
 Grupa III  7:00-16:00 7:00-16:00   7:00-16:00  7:00-16:00 7:30-15:30

 

 Godziny pracy nauczycielek  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 Grupa I

 6:30-11:30

11:30-16:30

6:30-11:30

11:30-16:30 

6:30-11:30

11:30-16:30 

6:30-11:30

11:30-16:30 

6:30-11:30

11:30-16:30 

 Grupa II

 8:00-12:00

12:00-15:00

 8:00-15:00

8:00-11:00

11:00-15:00

8:00-15:00

8:00-12:00

12:00-15:00
 Grupa III

 7:00-11:30

11:30-16:00

 7:00-11:30

11:30-16:00

7:00-11:30

11:30-16:00

7:00-11:30

11:30-16:00 

7:30-11:30

11:30-15:30 

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

         

6:30 – 8:15            schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe,
                               
                                dowolne i inspirowane, rozmowy planowane i sytuacyjne,

 

                                zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne

 

 

 

8:15 – 8:30            przygotowanie do śniadania

 

 

 

8:30 – 9:00            śniadanie

 

 

 

9:00 – 10:00          zajęcia edukacyjne planowane

 

 

 

10:00 – 11:00        spacer, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy organizowane

                                i dowolne na placu przedszkolnym; w sali przy niekorzystnych

                                warunkach pogodowych

 

 

 

11:00 – 11:30        przygotowanie do obiadu

 

 

 

11:30 – 12:00        obiad

 

 

 

12:00 – 13:45        dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni

                                dzieci starsze – zabawa dowolna / zajęcia dodatkowe

                                            / rytmika, religia, język angielski /

                                gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy,

                                zabawy przy muzyce, praca stymulacyjna i  wyrównawcza

 

 

 

13:45 – 14:00        przygotowanie do podwieczorku


14:00 - 14:30         podwieczorek


14:30 – 16:30        zabawy tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne, indywidualna

                                praca z dzieckiem, prace porządkowo - użyteczne, pobyt na placu

                                przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci

 

 

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Zajęcia opłacane z Budżetu Miasta

 

Grupa

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Krasnale

 

Rytmika

-

j. angielski  14:00- 14:15

-

j. angielski  14:00- 14:15

Tygryski

tańce
14:00 –14:30

j. angielski
13:00 –13:30

religia katolicka

10:20-10:50


religia prawosławna

10:30 – 11:00

j. angielski  13:00 –13:30

Gumisie

tańce
13:30–14:00

j. angielski  13:30 –14:00

religia katolicka

10:50 – 11:20

religia prawosławna

11:00 - 11:30

j. angielski 13:30 –14:00

 

 

 

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1

ul. Piotrkowska 2

tel.  85  744 - 53 - 50