Godziny pracy oddziałów  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 Grupa I 6:30-16:30  6:30-16:30 6:30-16:30   6:30-16:30    6:30-16:30
 Grupa II 8:00-15:00  8:00-15:00  8:00-15:00 8:00-15:00  8:00-15:00 
 Grupa III  7:00-16:00 7:00-16:00   7:00-16:00  7:00-16:00 7:30-15:30

 

 Godziny pracy nauczycielek  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 Grupa I

 6:30-11:30

11:30-16:30

6:30-11:30

11:30-16:30 

6:30-11:30

11:30-16:30 

6:30-11:30

11:30-16:30 

6:30-11:30

11:30-16:30 

 Grupa II

 8:00-12:00

12:00-15:00

 8:00-15:00

8:00-11:00

11:00-15:00

8:00-15:00

8:00-12:00

12:00-15:00
 Grupa III

 7:00-11:30

11:30-16:00

 7:00-11:30

11:30-16:00

7:00-11:30

11:30-16:00

7:00-11:30

11:30-16:00 

7:30-11:30

11:30-15:30 

 

 

            6.30 – 8.15         schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, rozmowy planowane i sytuacyjne, zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne

               8.15 – 8.30         przygotowanie do śniadania

               8.30 – 9:00         śniadanie

               9.00 – 10:00       zajęcia edukacyjne planowane w tym nauka języka angielskiego dzieci 5-letnie

           10.00 – 11:00   spacer, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy organizowane i   dowolne na  placu przedszkolnym; w sali przy niekorzystnych warunkach pogodowych

             11.00 – 11.30      przygotowanie do obiadu

             11.30 – 12.00      obiad

             12.00 – 13.45     dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni

                                               dzieci starsze – zabawa dowolna/zajęcia dodatkowe /rytmika, religia, gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy, zabawy przy muzyce, praca stymulacyjna i wyrównawcza/

             13.45 – 14.00      przygotowanie do podwieczorku

             14.00 – 14.30      podwieczorek

           14.30 – 16.30   zabawy tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne, indywidualna praca z dzieckiem, prace porządkowo-użyteczne, pobyt na placu przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci

 

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ DODATKOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Zajęcia opłacane z Budżetu Miasta

 

Poniedziałek

                 Środa

Czwartek

Piątek

Rytmika

gr. I

gr. II

gr. III


9:00 - 10:20

 

 

Tańce

gr. II

gr. III

13:00 - 14:00

 

 

Język angielski

 gr. I

 

gr. II

gr. III

 

9:45 - 11:00

13:00 – 14:45

zamiennie co drugi tydzień

 

Religia katolicka


gr. II

gr. III


11:10 - 12:10Religia prawosławna


gr. II

gr. III


10:40 - 11:20

 

 

 

 

Język angielski

gr. I

gr. II

gr. III 

 

9:45 - 11:00

13:00 – 14:15

zamiennie co drugi tydzień

 

 

 

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1

ul. Piotrkowska 2

tel.  85  744 - 53 - 50