Od dnia 1 sierpnia 2009 roku dyrektorem Przedszkola Samorządowego Nr 50 jest:
mgr Alicja Sztremer
 
W roku szkolnym 2015/2016 w poszczególnych oddziałach pracują:
 
Grupa I

mgr Katarzyna Bujak-Ułanowicz  - nauczyciel
 mgr Katarzyna Kiczko - nauczyciel

Wiktoria Hryszko - pomoc do dzieci

 

Grupa II

mgr Alicja Sztremer  - nauczyciel
lic. Karolina Zajkowska - nauczyciel

Urszula Pochomczyk  - woźna oddziałowa

 

Grupa III

mgr Anna Niemotko  - nauczyciel
mgr Joanna Szerszeń - nauczyciel

Elżbieta Krasowska - woźna oddziałowa

 

 

Personel administracyjny:

Alicja Litwin - główny księgowy
Alicja Muklewicz - starszy referent
Diana Chylicka   - pomoc biurowa


Personel obsługowo - techniczny:

Halina Malinowska - kucharz
Małgorzata Świątkowska - pomoc kuchenna
Romuald Owdziej  - konserwator