Od dnia 1 sierpnia 2009 roku dyrektorem Przedszkola Samorządowego Nr 50 jest:
mgr Alicja Sztremer
 
W roku szkolnym 2017/2018 w poszczególnych oddziałach pracują:
 
Grupa I

mgr Ewa Ciećwierz  - nauczyciel
 mgr Elżbieta Abramowicz- nauczyciel

Patrycja Krupicka - pomoc do dzieci

 

Grupa II

mgr Alicja Sztremer  - nauczyciel
mgr Katarzyna Bujak-Ułanowicz - nauczyciel

 Jolanta Ejsmont - woźna oddziałowa

 

Grupa III

mgr Marta Micewicz  - nauczyciel
lic. Karolina Zajkowska - nauczyciel

Elżbieta Krasowska - woźna oddziałowa

 

 

Personel administracyjny:

mgr Alicja Litwin - główny księgowy
mgr Diana Chylicka - intendent
Wiktoria Hryszko   - pomoc biurowa


Personel obsługowo - techniczny:

Halina Malinowska - kucharz
Małgorzata Świątkowska - pomoc kuchenna
Romuald Owdziej  - konserwator