O Nas Drukuj

 logo

 

 

 

 

 

"W dzieciństwie niewiele zależy od nas samych,

wiele zaś od tych, którzy są z nami"

B. Racławski

  

Nasze przedszkole powstało w 1980 roku. Jest małą placówką usytuowaną w bloku mieszkalnym, co pozwala nam stworzyć miłą, rodzinną atmosferę - dzięki temu znamy każdego malucha osobiście, a one znają nas. Nikt nie czuje się samotny, czy opuszczony, bo główną dewizą Przedszkola  Samorządowego NR 50 jest DOBRO DZIECKA. Praca opiera się na ścisłej współpracy całego personelu - pedagogicznego i administracyjno-obsługowego.
 
Personel przedszkola zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci.
Kadra pedagogiczna to wykształceni, kreatywni ludzie, wrażliwi, z wysoką kulturą osobistą.


Panie nauczycielki są absolwentkami wyższych uczelni pedagogicznych, posiadają tytuł magistra pedagogiki. Ponadto biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych jak także w Radach Pedagogicznych. Najważniejsze jednak jest to, że kochają pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu. Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywacja i zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb. Naszym zadaniem jest znalezienie drogi do każdego dziecka w trakcie zajęć, pobudzanie jego zainteresowań i możliwości intelektualnych. 

 


Szczególną uwagę zwraca się na prawa dziecka do:

    indywidualnego, życzliwego traktowania
    akceptacji takim, jakim jest
    pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
    indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
    poszanowania godności
    swobodnej twórczej ekspresji
    poznania świata


Dbamy o rozwój rodziców:

    Realizujemy autorski program „Program adaptacyjny dla grupy trzylatków” oraz "Rodzina - nasze korzenie".
    Organizujemy spotkania integracyjne, dni otwarte, zajęcia otwarte, dyżury logopedy.
    Urządzamy różne imprezy i uroczystości takie jak:   

Pasowanie na „ Przedszkolaka"
    Mikołajki w przedszkolu
    Jasełka i spotkanie "przy choince"
    Zabawa karnawałowa
    Dzień Babci i Dziadka
    Pierwszy dzień wiosny
    Festyn Rodzinny 
    Pożegnanie sześciolatków połączone z zakończeniem roku szkolnego


Organizujemy:

    wycieczki
    konkursy
    loterie
    kiermasze


Dbamy o zdrowie dzieci:

    organizujemy badania profilaktyczne w zakresie wad postawy
    diagnoza logopedyczno – pedagogiczna
    profilaktyka próchnicy
    dbamy o prawidłowy rozwój psychofizyczny i bezpieczeństwo dzieci


Współpracujemy z:

    Klubem osiedlowym „Stok”
    Żłobkiem Nr 2
    Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
    Książnicą Podlaską
    Młodzieżowym Domem Kultury
    Filharmonią Białostocką
    Galerią im. Ślendzińskich
    Szkołą Podstawową Nr 43, ul. Stroma